8 чергова сесія 02.09.2016

РУСАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

                                                                      МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р  І  Ш  Е   Н  Н  Я

 

      від 02 вересня   2016 року                                          №8-1/VIІ

 

Про підсумки економічного і соціального

 розвитку села за І півріччя 2016 року

 

                            Заслухавши інформацію сільського голови про підсумки виконання  соціально-економічного розвитку села за І півріччя 2016 року, слід відмітити, що робота була спрямована на виконання програми, забезпечення підвищення рівня життя населення..

  Надаються послуги по медичному обслуговуванню населення -медичними працівниками, зв’язку – працівниками   поштового  відділення. Нарікань на їх роботу немає.  Заклади культури функціонують на неналежному рівні через те, що не опалюються в холодну пору року.     Заборгованості з виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ немає. Немає також на даний період заборгованості з виплати пенсій, соціальних виплат.

                 На території села функціонують ТОВ «Автодор», та сім селянських фермерських  господарств. Всі суб’єкти господарювання вчасно у визначені терміни сплачують податкові платежі. Більшість з них надає  фінансову допомогу  на соціально-економічний розвиток села.

Приділяється належна увага обслуговуванню пільгової категорії громадян та малозабезпечених сімей. Гострою залишається проблема працевлаштування населення села.

                   Виходячи з вищесказаного та згідно п. 22 ч.1  ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” сільська рада

в  и  р  і  ш  и  л а :

 1. Звіт  сільського голови Раш Л.С. про  виконання програми соціально-економічного розвитку села за І півріччя 2016 року  взяти до відома./додається/.

 2. Рекомендувати керівникам господарської діяльності села провести аналіз роботи господарств та намітити заходи подальшої стабілізації сільськогосподарського виробництва.   

3. Контроль за виконанням рішенням залишаю за собою.

 

Сільський голова                                                                            Л.С. Раш

 

 

 

 

 

 

РУСАЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОІ  ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 від  02 вересня     2016 року                                         № 8 -2/  VIІ

 

 

Про звіт про  виконання  сільського бюджету

за  І півріччя  2016  року

 

 

                               Згідно п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування   в Україні” , заслухавши    звіт   по  виконанню сільського бюджету   за   І півріччя  2016  року  сільська   рада

в и р і ш и л а :

              

1.  Затвердити   звіт  по  виконанню  сільського   бюджету   за  І півріччя 2016  року в сумі 378 715   гривень, що становить  155 відсотків по доходах та 437 719      гривень   60,1%  по видатках /додається/.

 2. Постійно  проводити  аналіз виконання сільського бюджету з метою  мобілізації надходжень до сільського бюджету.

 3. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради з   питань планування бюджету та фінансів, депутатської  діяльності та етики  (Лавриненко О.Л.).

 

              Сільський голова                                                              Л.С.Раш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУСАЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОІ  ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

    від  02 вересня   2016 року                                                                 № 8-3/VІІ

            

Про внесення змін до рішення

сільської ради від 25.12.2015 №4-2/УІІ

 «Про сільський бюджет  на 2016 рік

 

 

                      Відповідно  до ст. 72,78  Бюджетного кодексу  України,  п.23 ч.1 ст. 26  Закону України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні ”    сільська  рада

 

в и р і ш и л  а :

 

1. Внести зміни до рішення сільської ради від 25.12.2015 №4-2/УІІ «Про сільський бюджет на 2016рік» із змінами та доповненнями,  внесеними рішенням від 29.01.2016  №5-7/УІІ, від 15.04.2016 №6-2/УІІ, від 13.06.2016 №7-1/УІІ:

 

 

             1.1. Пункт 4 викласти в новій редакції:

                   «4. Затвердити на 2016 рік  міжбюджетні трансферти, згідно з додатком №4 до   

      цього рішення, а саме: 

           -  трансферти, що надходять до загального фонду сільського бюджету в сумі 42610  грн..;

           -  трансферти, що передаються із сільського бюджету до інших бюджетів по загальному 

              фонду в сумі 98310 грн..;

     - трансферти, що передаються із сільського бюджету до інших бюджетів по спеціальному фонду в сумі  5000грн..»

 

 

            1.2.  Пункт 8 викласти в новій редакції:

           «8. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм в сумі  369910грн., згідно з додатком №6 до цього рішення»

 

              2.   Додатки 4 викласти в новій редакції.

              3.  Додатки 1-6   до  цього  рішення є його невід’ємною  частиною.

              4.  Контроль  за виконанням  рішення покласти на голову постійної комісії сільської ради з питань  планування  бюджету  та фінансів  / Лавриненко О.Л./

 

 

 

  Сільський голова                                                         Л.С.Раш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУСАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

                            МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

від 02 вересня  2016 року                                                    № 8-4/VIІ

 

  Про розгляд пропозиції Буцької селищної ради

   щодо добровільного об’єднання територіальних громад

 

На виконання вимог Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», вимог ч.2 ст.6 Закону України «Про  добровільне об’єднання територіальних громад,   розглянувши пропозицію Буцької селищної   ради щодо добровільного об’єднання територіальних громад сіл Багва, Русалівка , Кривець, Кислин, Кути, Попівка  з територіальною громадою селища Буки  з адміністративним центром у селищі Буки,  та враховуючи те , що у запропонованій пропозиції не зазначено переваг об’єднання ,завдяки яким   : 

  - дотримуватимуться   історичні, природні, етнічні, культурні чинники, що склалися в межах с.Русалівка;

 -  покращиться  реагування на звернення громадян села Русалівка;

 - забезпечуватимуться   права русалівчан на участь у місцевому самоврядуванні   і  на доступ до представницького органу у зв'язку з його віддаленістю;    

-   здійснюватиметься  дотримання  права громадян на учать у вирішенні питань місцевого значення у зв'язку зі зменшенням кількості  органів місцевого самоврядування ;  

- вдосконалиться     соціально-економічний  розвиток  села  Русалівка;

-  поліпшаться   якість  і  доступність публічних послуг, що надаватимуться територіальній громаді новоствореними органами місцевого самоврядування об’єднаної громади;

                             сільська рада

в и р і ш и л  а :

 

  1. Забезпечити  детальне вивчення пропозиції, яка надійшла від селищного голови смт. Буки  щодо добровільного об’єднання територіальних громад сіл Багва, Русалівка , Кривець, Кислин, Кути, Попівка    з адміністративним центром у селищі Буки  шляхом об’єктивного  визначення  переваг і недоліків   об’єднання громад для жителів села Русалівка  та провести широке громадське  обговорення .

         2.     Розробити  порядок  проведення громадських обговорень з питань   добровільного об’єднання територіальних громад .

         3.   Виконання даного рішення покласти на  постійні комісії сільської ради.

Сільський голова                           Раш. Л С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУСАЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОІ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

   від 02 вересня   2016 року                                                                 № 8-5/VІІ

 

Про виплату матеріальної допомоги

жителям села до дня людей похилого віку

 

                      Відповідно  до ст. 78  Бюджетного кодексу  України,  п.23 ч.1 ст.26  Закону України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні ”, на виконання Програми соціального захисту ветеранів, солдатських вдів та чорнобильців на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням сільської ради від 01.04.2011 № 6-4/VІ, у зв’язку із святкуванням 1 жовтня 2015 року Міжнародного дня людей похилого віку сільська рада

 

в и р і ш и л  а :

 

1. Надати жителям  с. Русалівка, яким станом на 1 жовтня 2016року виповниться 90 років і більше:

Возному  Едуарду Устимовичу,

Харченку Григорію Івановичу,

Гребіник Катерині Зонівні,

Животенко Марії Іванівні,

 матеріальну допомогу в розмірі  500 грн.

 

 

2. Головному бухгалтеру сільської ради Кордис В.В. виплату провести в жовтні 2016 року.

 

3. Контроль за  виконання  рішення покласти на постійну комісію  сільської ради  з питань  планування  бюджету   та  фінансів. /Лавриненко ОЛ./

 

              Сільський голова                                                              Л.С.Раш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУСАЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОІ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

    від  02 вересня 2016 року                                                                 № 8-6/VІІ

 

Про виплату матеріальної допомоги на лікування

Ященку Василю Олександровичу        

 

 

                      Відповідно  до ст. 78  Бюджетного кодексу  України,  п.23 ч.1 ст.26  Закону України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні ”, на виконання Програми  соціального захисту «Турбота» на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням сільської ради від 25 грудня  2015 року   № 4-3/ VІІ  сільська рада

в и р і ш и л  а :

    1. Надати матеріальну допомогу на лікування жителю с. Русалівка  Ященку Василю Олександровичу, інваліду ІІ групи, в розмірі 500 грн.

2. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської  ради з питань  планування  бюджету та фінансів, депутатської діяльності та етики (Лавриненко О.Л.).

    

 

              Сільський голова                                                              Л.С.Раш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУСАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

                            МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 02 вересня  2016 року                                                    № 8-7/VIІ

 

Про виплату матеріальної допомоги

Хоменку Олегу Миколайовичу             

 

Відповідно  до ст. 78  Бюджетного кодексу  України,  п.23 ч.1 ст.26  Закону України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні ”, на виконання Програми соціального захисту «Турбота» на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням сільської ради від 25 грудня  2015 року   № 4-3/ VІІ  сільська рада

в и р і ш и л  а :

 

1. Надати матеріальну допомогу жителю   с. Русалівка  Хоменку Олегу Миколайовичу , як особі, що призвана  на строкову службу до лав Збройних Сил  України, в розмірі 1 000 грн.

2. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської  ради з питань  планування  бюджету та фінансів, депутатської діяльності та етики (Лавриненко О.Л.).

 

Сільський голова                                                              Л.С.Раш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУСАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

                            МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від 02 вересня 2016  року                                                       № 8-8/VIІ

 

Про передачу в оренду земельної

ділянки площею 0,40 га для городництва 

із земель запасу сільської

ради в межах населеного пункту

гр. Бовкун Світлані Василівні

с.Русалівка, вул. Шевченка,30

Маньківського району Черкаської області

 

             Відповідно п. п. 34 п. 1 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 36, 93, 124, п. 3 ст. 134 Земельного кодексу України», п. 5 ст. 19, ст. 21 Закону України « Про внесення змін  до Закону України» «Про оренду землі» та розглянувши заяву гр. Бовкун Світлани Василівна про передачу в оренду земельної  ділянки площею 0,40 га для городництва із земель запасу сільської ради в межах населеного пункту, сільська рада

                                              вирішила:

1. Надати гр. Бовкун Світлані Василівні ( надалі- орендар) земельну ділянку розміром 0,40 га для городництва на умовах оренди терміном на 1 рік із земель запасу в межах населеного пункту, яка розміщена в с.Русалівка по вул. Шевченка і межує з земельною ділянкою Ященко В.А.

2. Орендну плату, за домовленістю з орендарем, встановити в розмірі 3% від нормативно-грошової оцінки землі з послідуючим переглядом.

3. Зобов'язати  громадянку села, яка одержала земельну ділянку із земель запасу в межах населеного пункту в оренду для городництва, виготовити технічну документацію із землеустрою по встановленню меж земельної  ділянки ( на місцевості) .

5. Спеціалісту землевпоряднику Білій О.А. внести відповідні зміни до земельно-облікових документів.

6.  Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань соціально-культурного розвитку, агропромислового комплексу, екології  та раціонального природокористування  / Грабовий Р.В./       

 

Сільський голова                                                            Л.С.Раш

 

 

 

 

 

 

РУСАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 02 вересня 2016  року                                                       № 8-9/VIІ

 

Про затвердження  Положення

про застосування системи

електронних закупівель

 

З метою забезпечення ефективності функціонування системи державних закупівель, створення конкурентного середовища у цій сфері відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про публічні закупівлі», протокольного доручення Президента України від 15.07.2015 № 1-1/497 стосовно впровадження електронної системи державних закупівель у регіонах, із урахуванням розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 № 501-р «Про реалізацію пілотного проекту щодо впровадження  процедури електронних закупівель товарів», керуючись пп.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

                                              вирішила:

1. Затвердити Положення про застосування системи електронних закупівель Русалівської сільської ради.

2. Головному бухгалтеру Русалівської сільської ради:

2.1. Провести дії, спрямовані на підключення Русалівської сільської ради до системи електронних закупівель  товарів робіт та послуг, вартість яких не перевищує межі, встановлені Законом України  «Про здійснення державних закупівель».

 2.2. Зареєструватись на одному з електронних майданчиків. Інформацію про дату реєстрації та назву обраного майданчика надати сільському  голові  у десятиденний термін після реєстрації.

2.3. Узагальнений звіт щодо впровадження системи електронних закупівель щоквартально надавати сільському голові (згідно додатка до Положення).

3.Секретарю сільської ради Онуфрієнко О.І. оприлюднити дане рішення на інтернет сторінці Русалівської сільської ради офіційного веб-сайту Маньківської районної  ради.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.  

 

Сільський голова                                                                     Л.С. Раш

 

 

 

 

Додаток до рішення сесії Русалівської сільської ради від 02.09.2016 № 8-9

 

 

 

Положення про застосування системи електронних закупівель

 Русалівською   радою

 

1.Загальні положення

 

  1. Це Положення встановлює загальний порядок придбання товарів і послуг Русалівською сільською радою у системі електронних державних закупівель ProZorro.

1.1.1 Дія порядку починається з дня реєстрації на одному з електронних майданчиків.

1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

електронний майданчик – апаратно-програмний комплекс (програмне забезпечення), що функціонує у мережі Інтернет, який є частиною системи електронних закупівель та забезпечує закупівельникам безоплатну реєстрацію та користування сервісами системи електронних закупівель з автоматичним обміном інформацією щодо процесу закупівлі товарів на електронних майданчиках;

електронний реверсивний аукціонповторювальний процес пониження ціни пропозицій учасників, що проводиться у три раунди в інтерактивному режимі реального часу. Під час електронного аукціону кожному учаснику забезпечується доступ до інформації стосовно цін, запропонованих учасниками, та їх місцезнаходження.;

замовник – Русалівська сільська рада;

користувач системи - будь-яка фізична або юридична особа, яка зареєструвалась в системі електронних закупівель;

система електронних закупівель (далі - система) – програмний комплекс, призначений для автоматизації відбору постачальників товарів, визначених замовником через проведення електронного реверсивного аукціону. Система складається з бази даних, модуля електронного реверсивного аукціону та електронних майданчиків, через які здійснюється доступ до системи. Система повинна бути загальнодоступною і гарантувати недискримінацію та рівний доступ до інформації всім користувачам.;

закупівлі - процес здійснення закупівель(торги) товарів та послуг замовником на електронних майданчиках у порядку, визначеному цим Положенням.

учасник - юридична особа або фізична особа – підприємець, що є користувачем  системи, яка подала в електронному вигляді пропозицію для участі у закупівлях, оголошених замовником.

 

2. Сфера застосування Положення

 

2.1. Це Положення застосовується для закупівлі товарів, робіт та послуг, визначених замовником у сумі від 200 000,00 грн., у разі якщо вартість таких товарів не перевищує межі, встановлені Законами України «Про здійснення державних закупівель» та «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності».

 

3. Реєстрація в системі електронних закупівель

3.1. Замовник реєструється в системі у відповідності до регламенту роботи електронного майданчика, обраного ним.

3.2. Замовник має право зареєструватись на декількох електронних майданчиках.

 

4. Порядок здійснення закупівель

4.1.Замовник з метою придбання визначених товарів, робіт та послуг оприлюднює в системі оголошення про проведення закупівель.

4.2. В оголошенні про проведення закупівель обов’язково зазначається:

- найменування замовника, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження;

- розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість товару;

- найменування предмета закупівлі та код відповідно до класифікатора;

- кількість товарів;

- місце поставки товарів;

- строк поставки товарів;

- технічні вимоги до товару та спосіб їх підтвердження (детальний  опис предмета закупівлі,технічні та якісні характеристики, з документальним  підтвердженням);

- вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження;

- дата та час закінчення подання запитів на уточнення та / або запитань щодо закупівель;

- дата, час початку подання пропозицій;

- дата, час закінчення подання пропозицій;

- дата, час проведення електронного реверсивного аукціону та його умови (крок аукціону може становити 0, 5 - 3% очікуваної вартості товару);

- інша необхідна інформація.

Технічні вимоги до предмета закупівлі та/або кваліфікаційні вимоги до учасників процедури закупівлі зі способами їх підтвердження можуть також зазначатися замовником в окремому документі, який одночасно опубліковується з оголошенням про проведення закупівель (документація закупівель). Вказані вимоги не повинні носити дискримінаційний характер та сприяти зниженню конкуренції. У разі якщо технічні вимоги обґрунтовано містять посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, джерело походження товару або виробника, замовник може зазначити "або еквівалент".

4.3. Одночасно з розміщенням оголошення про проведення закупівель замовник повинен оприлюднити в системі документацію закупівель (за наявності), проект договору про придбання товару або істотні умови договору.

4.4. Замовник визначає строк початку подання пропозицій, що повинен становити не менше 3 робочих днів і не більше 7 робочих днів з моменту оприлюднення оголошення про проведення закупівель.

У разі, якщо протягом цього періоду замовник отримує запитання, уточнення від користувачів системи щодо технічних вимог до товару та/або вимог до кваліфікації учасників, замовник повинен надати через систему відповідь протягом двох робочих днів з моменту їх розміщення в системі.

У разі необхідності замовник може внести відповідні зміни до технічних вимог до товару та/або вимог до кваліфікації учасників та оприлюднити їх в системі.

4.5. Замовник визначає строк закінчення подання пропозицій, що повинен становити не менш ніж 2 робочих дні та не більш ніж 5 робочих днів з моменту початку подання пропозицій.

4.6. Ранжування всіх поданих пропозицій здійснюється системою автоматично за ціною, формуючи рейтинги позиції учасників. Дана інформація автоматично оприлюднюються системою одразу після завершення електронного реверсивного аукціону.

4.7. Замовник в строк, що становить не більш ніж 5 робочих днів з дня закінчення електронного реверсивного аукціону, аналізує визначену системою пропозицію з найнижчою ціною на предмет відповідності учасника, що її подав, вимогам до кваліфікації учасників, а запропонованого товару – технічним вимогам до товару, зазначеним в оголошенні та/або документації закупівель.

У разі відповідності пропозиції учасника вимогам замовника, які зазначені в оголошенні про проведення закупівель та/або документації закупівель, такий учасник визнається переможцем закупівель.

Пропозиції інших учасників у такому випадку не розглядаються.

У разі якщо пропозиція учасника не відповідає технічним вимогам до товару та/або вимогам до кваліфікації учасників, замовник відхиляє пропозицію. Підстави відхилення оприлюднюються в системі протягом 1 робочого дня з дня прийняття такого рішення.

У разі відхилення пропозиції учасника, який запропонував найнижчу ціну, в такому ж порядку розглядається наступна пропозиція з найнижчою ціною, визначена системою.

Якщо після відхилення не залишиться жодних пропозицій, закупівля визнається такою, що не відбулась.

Документи, що підтверджують відповідність вимогам до кваліфікації учасників та/або відповідність товарів технічним вимогам, надаються замовнику переможцем у разі, якщо така вимога була визначена в оголошенні про проведення закупівель.

4.8. Інформація про визначення переможця обов’язково оприлюднюється замовником в системі в день прийняття ним рішення про визначення переможця.

4.9. Договір про придбання товару укладається між замовником і переможцем не раніше ніж через 3 робочих днів та не пізніше 10 робочих днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця з врахуванням положень розділу 5 цього Примірного положення.  

4.10. Після укладення договору про придбання товару замовник зобов’язаний його оприлюднити в системі протягом 3 робочих днів з моменту його укладання.

4.11. У випадку не укладення договору з вини переможця протягом строку, визначеного в п. 4.10 вище, замовник проводить розгляд пропозиції наступного учасника, якого визначила система з тих, що залишилися, та діє у порядку, передбаченому п.п. 4.7- 4.10 Положення.

4.12 Якщо учасники не подали жодних пропозицій, рішення щодо закупівлі товарів, робіт або послуг  приймаються керівником Русалівської сільської ради.

 

5. Роз'яснення щодо результатів закупівель (скарги)

 

5.1. Оскарження в процесі проведення закупівель відповідно до п. 2.1. Положення відбувається у формі роз'яснення щодо результатів закупівель (скарга). Така скарга подається користувачем системи або учасником в електронній формі через сервіс системи та повинна містити таку інформацію:

  • найменування замовника, рішення, дії або бездіяльність якого оскаржуються;
  • номер оголошення про проведення закупівель, які  оскаржуються;
  • підстави подання скарги;
  • вимоги до замовника та їх обґрунтування (обставини, в яких скаржник вбачає  порушення  закупівлі з посиланням на регламент (положення) або діюче законодавство);
  • ідентифікаційні дані ( найменування, код ЄДРПОУ  для юридичних осіб-резидентів, ПІБ, місце реєстрації (проживання) фізичних осіб, найменування, реєстраційний номер, країна резидентства - для юридичних осіб-нерезидентів) особи, що подала скаргу.

 

5.2. У разі отримання замовником роз'яснення (скарги) з вимогою щодо усунення порушення під час проведення закупівель, замовник має право на добровільній основі вжити належних заходів для врегулювання питань, зазначених у скарзі, інформацію про що оприлюднити, в тому числі прийняти рішення про призупинення закупівель у такій самій формі, в якій була подана скарга.

5.3. Роз'яснення (скарги) подаються учасником замовнику не пізніше 5 днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця, але до дня укладення договору про придбання товару, з дотриманням вимог п. 5.1 цього Примірного положення. Роз'яснення (скарги) на технічні вимоги до товару та вимоги до кваліфікації учасників можуть подаватися до початку строку, встановленого для подання пропозицій.

5.4. Замовник повинен у строк, що не перевищує двох робочих днів з дня реєстрації скарги в системі, оприлюднити в системі інформацію про час і місце розгляду скарги.

Для розгляду скарги замовник залучає за згодою з правом дорадчого голосу представників Мінекономрозвитку, ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна», ГО «Прозорі закупівлі» та суб’єкта господарювання, що володіє електронним майданчиком.

Замовник має право залучати для отримання консультацій та експертних висновків представників державних органів (за погодженням з керівниками державних органів), експертів та спеціалістів, які не є пов’язаними особами та володіють спеціальними знаннями, необхідними для професійного та неупередженого розгляду скарги.

Розгляд скарги є відкритим, усі бажаючі можуть бути присутніми на розгляді.

5.5. Замовник зобов’язаний прийняти обґрунтоване рішення за результатами розгляду скарги не пізніше ніж протягом 5 днів з моменту реєстрації скарги в системі та прийняти рішення про встановлення або відсутність порушень процедури закупівлі, про заходи, що повинні вживатися для їх усунення та, у випадку встановлення порушення при визначенні переможця, переглядає таке рішення.

5.6. Рішення, прийняте за результатами розгляду скарги, оприлюднюється в системі не пізніше наступного дня після його прийняття.

5.7. Процес розгляду скарги не зупиняє процесу проведення закупівель за виключенням обставин, передбачених п. 5.2. Положення.

5.8. Замовник та переможець не мають права укладати договір в період призупинення закупівлі.

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                          О.І. Онуфрієнко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУСАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 02 вересня 2016  року                                                       № 8-10/VIІ

 

Про затвердження граничних

сум    витрат, що здійснюються

за рахунок коштів сільського бюджету

                       

 Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 № 102 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України» від 4 квітня 2001 року № 332, сільська  рада

вирішила :

        1.Затвердити граничні суми витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів Русалівською сільською радою( додаються).

2.Встановити, що затверджені граничні суми витрат призначені для придбання комплектних легкових автомобілів, меблів, обладнання, устаткування, а не окремих деталей (предметів).

3.Установити, що бюджетні установи, які утримуються за рахунок коштів сільського бюджету, здійснюють витрати на придбання легкових автомобілів (крім легкових автомобілів спеціального призначення), придбання і утримання мобільних телефонів за наявності бюджетних асигнувань на зазначені цілі у кошторисах та відсутності простроченоії кредиторської заборгованості на останню звітну дату як за загальним, так і за спеціальним фондами сільського бюджету.

4.Установити, що заклади, які утримуються за рахунок сільського бюджету, укладають договори оренди легкових автомобілів, вартість яких не перевищує граничних сум витрат , затверджених цим рішенням.

         5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів, депутатської діяльності та етики            /Лавриненко О.Л./.

 

 

Сільський голова                                                 Л.С. Раш                                    

                                                                                     

 

    Додаток  до рішення                                                                                                         сільської ради  від 02.09.2016                                                                                                         № 8-10/VII

 

ГРАНИЧНІ СУМИ ВИТРАТ 
на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів   установами та організаціями, які утримуються за рахунок сільського бюджету

Назва витрат

Сума, гривень за одиницю

  Легкові автомобілі для:

 

Голови сільської ради,керівників  бюджетних установ

60000

Мобільний телефон:

 

придбання

1200

утримання (на місяць)

1500

Персональний комп'ютер (системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор "миша"), ноутбук

13000

Комплект меблів для:

 

службового кабінету сільського голови, керівника бюджетної установи

6500

Меблі для обладнання робочих місць працівників:

 

стіл письмовий

800

крісло офісне

800

стілець

300

шафа для одягу

1200

шафа для паперів

1100

сейф

2000

стіл для комп’ютера

800

Теле- і радіоапаратура, відеотехніка для службових кабінетів

5000

Секретар  сільської ради                                 О.І. Онуфрієнко