Рішення 9 сесії сільської ради 7 скликання 23.09.2016

 

РУСАЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОІ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

      від  23 вересня   2016 року                                         № 9 -1/  VIІ

 

 Про внесення змін до Програми розвитку

дорожньої інфраструктури і фінансування робіт,

 пов’язаних з будівництвом, реконструкцією,

ремонтом та утриманням автомобільних доріг

 загального користування місцевого значення

на 2016 -2020 роки

 

                               Згідно п. 44 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування   в Україні” , відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 

України від 08.06.2016   № 374 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 498» сільська рада

в и р і ш и л а :

1.  Внести зміни до  назви   «Програми розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 2016 -2020 роки»  після слів «загального користування місцевого» зазначити «та державного» /додається/.

 2.  Викласти «Програму розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого та державного значення на 2016 -2020 роки» в новій редакції.

 2. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради з   питань планування бюджету та фінансів, депутатської  діяльності та етики  (Лавриненко О.Л.).

 

Сільський голова                                                              Л.С.Раш

 

РУСАЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОІ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

    від  23 вересня   2016 року                                                                 № 9-2/VІІ

Про внесення змін до рішення

сільської ради від 25.12.2015 №4-2/УІІ

 «Про сільський бюджет  на 2016 рік

 

 

                      Відповідно  до ст. 72,78  Бюджетного кодексу  України,  п.23 ч.1 ст. 26  Закону України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні ”    сільська  рада

в и р і ш и л  а :

1. Внести зміни до рішення сільської ради від 25.12.2015 №4-2/УІІ «Про сільський бюджет на 2016рік» із змінами та доповненнями,  внесеними рішенням від 29.01.2016  №5-7/УІІ, від 15.04.2016 №6-2/УІІ, від 13.06.2016 №7-1/УІІ,  від 02.09.2016 №8-3/УІІ:

             1.1. Пункт 4 викласти в новій редакції:

                   «4. Затвердити на 2016 рік  міжбюджетні трансферти, згідно з додатком №4 до   

      цього рішення, а саме:  

           -  трансферти, що надходять до загального фонду сільського бюджету в сумі 42610  грн..;

           -  трансферти, що передаються із сільського бюджету до інших бюджетів по загальному 

              фонду в сумі 111811 грн..;

     - трансферти, що передаються із сільського бюджету до інших бюджетів по спеціальному фонду в сумі  5000грн..»

            1.2.  Пункт 8 викласти в новій редакції:

           «8. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм в сумі  356409грн., згідно з додатком №6 до цього рішення»

              2.   Додатки 4 викласти в новій редакції.

              3.  Додатки 1-6   до  цього  рішення є його невід’ємною  частиною.

              4.  Контроль  за виконанням  рішення покласти на голову постійної комісії сільської ради з питань  планування  бюджету  та фінансів  / Лавриненко О.Л./

 

  Сільський голова                                                         Л.С.Раш

                                                 

 

У К Р А Ї Н А

                                РУСАЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                  Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 23 вересня 2016  року                                                       № 9 - 4 / VIІ

 

Про передачу в оренду земельної

ділянки площею 0,70 га для городництва 

із земель запасу сільської

ради в межах населеного пункту

гр. Марценюку Святославу Васильовичу

             Відповідно п. п. 34 п. 1 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 36, 93, 124, п. 3 ст. 134 Земельного кодексу України», п. 5 ст. 19, ст. 21 Закону України « Про внесення змін  до Закону України» «Про оренду землі» та розглянувши заяву гр. Марценюка Святослава Васильовича про передачу в оренду земельної  ділянки площею 0,70 га для городництва із земель запасу сільської ради в межах населеного пункту, сільська рада

                                              вирішила:

1. Надати гр. Марценюку Святославу  Васильовичу ( надалі- орендар) земельну ділянку розміром 0,70 га для городництва на умовах оренди терміном на 1 рік із земель запасу в межах населеного пункту, яка розміщена в с.Русалівка по вул. Замощанська і межує з земельною ділянкою Косар В.В.

2. Орендну плату, за домовленістю з орендарем, встановити в розмірі 3% від нормативно-грошової оцінки землі з послідуючим переглядом.

3. Зобов'язати  гр. Марценюка Святослава Васильовича, який одержав земельну ділянку із земель запасу в межах населеного пункту в оренду для городництва, виготовити технічну документацію із землеустрою по встановленню меж земельної  ділянки ( на місцевості) .

5. Спеціалісту землевпоряднику Білій О.А. внести відповідні зміни до земельно-облікових документів.

6.  Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань соціально-культурного розвитку, агропромислового комплексу, екології  та раціонального природокористування  / Грабовий Р.В./      

 

Сільський голова                                                            Л.С.Раш