Рішення Русалівської сільської ради

РУСАЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОІ  ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

    від  29 січня   2016 року                                                                 № 5-7/VІІ

            

Про внесення змін до рішення

сільської ради від 25.12.2015 №4-2/УІІ

 «Про сільський бюджет  на 2016 рік

 

                      Відповідно  до ст. 78  Бюджетного кодексу  України,  п.23 ч.1 ст. 26  Закону України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні ”    сільська  рада

в и р і ш и л  а :

1. Внести зміни до рішення сільської ради від 25.12.2015 №4-2/УІІ «Про сільський бюджет на 2016рік»:

 1.1. Абзац 2 пункту 1 викласти у новій редакції:« Визначити на 2016рік

- доходи сільського бюджету у сумі 709908 грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  708908 грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 1000 грн.  згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 979908 грн., в тому числі видатки загального фонду  сільського бюджету  978908 грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 1000 гривень;

                 - дефіцит  сільського бюджету у сумі 270000грн. у т.ч.:

        загального фонду у сумі 270000грн., джерелом покриття якого визначити вільний залишок   

         коштів станом на 01.01.2016р.;

1.2. Пункт 2 викласти у новій редакції:  «Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2016 рік, у тому числі по загальному фонду 978908 грн. та спеціальному фонду 1000 грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.»

             1.3. Пункт 4 викласти в новій редакції:

     Затвердити на 2016 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення.

              2.   Додатки 1,2,3,4 викласти в новій редакції.

              3.  Додатки 1-5   до  цього  рішення є його невід’ємною  частиною.

              4.  Контроль  за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань  планування  бюджету  та фінансів  / Лавриненко О.Л./

                    

Сільський голова                                                         Л.С.Раш

 

 

РУСАЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОІ  ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 25 грудня 2015року                                                        №  4-2/VІІ   

 

Про сільський бюджет

на 2016  рік

 

Відповідно  до ст. 77  Бюджетного кодексу  України,  п.23 ч.1 ст. 26  Закону України „Про  місцеве  самоврядування  в Україні”    сільська  рада

 

ВИРІШИЛА:

  1. Визначити на 2016 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 709908 грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  708908 грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 1000 грн.  згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 709908 грн., в тому числі видатки загального фонду  сільського бюджету  708908 грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 1000 гривень;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2016 рік, у тому числі по загальному фонду 708908 грн. та спеціальному фонду 1000 грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

 3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського  бюджету  у сумі  7089 гривень.

 4. Затвердити на 2016 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №3 до цього рішення. Врахувати передачу трансфертів районному бюджету «Інші субвенції» у сумі 3568грн. на  оплату праці кочегара Русалівського ФАПу.

 5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2016 рік за їх економічною  структурою:

          - оплата  праці   працівників  бюджетних установ;

          - нарахування на заробітну  плату;

          - забезпечення продуктами  харчування;

           - оплата комунальних послуг  та енергоносіїв;

          - поточні трансферти  місцевим  бюджетам;

          -  поточні трансферти  населенню.

 

6. Розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

7. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  20000 грн. згідно з дод.№4 до цього рішення.

 

 8. Установити, що у загальному фонді  сільського  бюджету на 2016 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів.

 

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України.

 

 10. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України:

      У межах загального обсягу бюджетних призначень за тимчасовою  класифікацією видатків та кредитування бюджету окремо за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету сільський голова за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації бюджету;

     У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету сільської ради, погодженим з постійною комісією сільської ради з питань планування  бюджету і фінансів;

Забороняється без внесення змін до рішення про сільський бюджет  збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету на:

- оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

- видатки, пов’язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими функціями тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету.

 

 11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  доручити виконавчому комітету сільської рад, у разі необхідності, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 12.  Додатки № 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

             13. Контроль за  виконання  рішення покласти на постійну комісію  сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, депутатської діяльності і  етики. /Лавриненко ОЛ./

 

 

 

Сільський голова                                            Л.С.Раш